Cumulatief notitieveld ten behoeve van de export

Johan

CallPro slaat per belpoging een aparte notitie op. In het belscript raden wij aan om voor elke belpoging een nieuw blanco notitieveld te gebruiken. Soms wil de klant echter bij de export van belresultaten de notities van alle belpogingen in het exportbestand ontvangen. Dit is niet mogelijk met de export module en het standaard notitieveld van CallPro.

Om toch aan deze wens van de klant tegemoet te kunnen komen moet een extra scriptveld “notitie” worden gemaakt van type “memo”. Telkens als wordt afgecodeert in CallPro wordt met enkele regels javascript code de inhoud van het CallPro notitieveld toegevoegd aan dit eigen notitieveld.

var entrynote = getFieldValue("script_sys_entrynote");
var notitie = getFieldValue("script_notitie");
setFieldValue("script_notitie", entrynote + "\n" + notitie);

Op deze manier kan ook extra informatie automatisch of opmaak worden toegevoegd zoals de naam van de agent, en de huidige datumtijd.

var d = new Date();
var Datum = d.toLocaleDateString();
var Tijd = d.toLocaleTimeString();
var Agent = getCachedValue("AgentName");
setFieldValue("script_notitie", Datum + " " + Tijd + "-" + Agent + ":" + entrynote + "\n" + notitie);

Het resultaat van dit alles is dat een onzichtbaar veld notitie bij elke afcodering wordt aangevuld met de entrynote die door de agent is ingevuld. Bij de export van belresultaten wordt nu niet het systeemveld sys_entrynote maar ons eigen “notitie” scriptveld gebruikt.

More great articles

Belscript ontwikkeling met versiebeheer

Voor onze klanten maken wij regelmatig maatwerk belscripts in samenspraak met de klant en opdrachtgever. Indien mogelijk ontwikkelen wij deze…

Read Story

Gesegmenteerde campagnes (regio bellen)

Segmentatie op basis van regio of accountmanager. Bij veel campagnes worden de leads verdeeld in regio's, of direct aan accountmanagers…

Read Story

Koppeling MS CRM en CallPro

BEND en Calway hebben een standaard integratie ontwikkeld met de Call Center software van Callpro. Op basis van een klantcasus…

Read Story
Arrow-up